Malíček

malíčkovský tím

malíčkovský tím

Mgr. Ľubica Kaiserová

Prezidentka OZ Malíček

Zakladateľka a štatutárna zástupkyňa

kaiserova@nasmalicek.sk

+421 948 129 985

Po predčasnom narodení môjho druhorodenného, som sa z človeka, ktorý denne “pracuje” práve s predčasne narodenými deťmi, dostala na druhý breh. A tak sa z profesionálnej sestry, stala profesionálna matka veľmi nezrelého človiečika. Vlastných skúseností, čo prináša nezrelosť nielen dieťaťu ale celej rodine bolo neúrekom. Deliť sa s nimi, poradiť, navigovať bolo už pre mňa prirodzné v každodennom kontakte s rodičmi počas pobytu v nemocnici a rizikovej ambulancii. Už viac ako 20 rokov podporujem rodičov rizikových detí potrebujúcich podporu a pomoc v kritických chvíľach v nemocnici, či veľa krát aj roky po prepustení z nemocnice. “Naša” komunita rodičov sa rozširovala, rodili sa priateľstvá, plány.

Vznik združenia, ktoré by malo celoslovenskú pôsobnosť a pomáhalo rodičom predčasne narodených detí, dozrieval niekoľko rokov. Som zakladajúcou členkou a predsedníčkou Malíčka a tak od roku 2011 naše aktivity mali oficiálny status O.Z. Vďaka ďalším aktívnym členkám výkonného tímu a dobrovoľníkom sme sa za 5 rokov etablovali na známu a rešpektovanú rodičovskú organizáciu, ktorá pomáha tam, kde je to naozaj potreba. Podarilo sa nám zvýšiť povedomie o tejto skupine detí a rodín na verejnosti a Svetový deň predčasne narodených detí je sviatkom, ktorý už poznajú na novorodeneckých pracoviskách vo všetkých nemocniciach na Slovensku. Vedieme dialóg s lekárskymi a sesterskými tímami, spolupracujeme s orgánmi verejnej správy, donormi, organizáciami podobného zamerania na Slovensku i v zahraničí.

Mgr. Mária Palenčarová

Viceprezidentka OZ Malíček

Zakladateľka a hlavná koordinátorka pre východné Slovensko

Majapal37@gmail.com

+421 904 434 442

Som mamou troch detí (Emka, Paulínka a Branko). Dievčatá ma už dávno prerástli (mám 151 cm) a preto sa tešíme, že máme starostli každého druhu: pubertálne, ale aj chlapčenské starosti a radosti. Ani jedno z naších detí nieje predčasne narodené. Napriek tomu moja cesta smerovala k práci s deťmi. Spolu s kamarátkami sme založili materské centrum a popri ňom aj klub rodín s predčasne narodenými deťmi. Dlhodobo som sledovala a porovnávala práve v materskom centre problémy rodín s riadne donosenými deťmi a s predčasniatkami… Videla som koľko problémov a starostí predčasný pôrod prináša a preto mi táto problematika prirástla k srdcu.

Spolu s Ľubkou Kaiserovou som stála pri zrode Malíčka, kde koordinujem aktivity na východe Slovenska. Mám vzťah k ručným prácam a preto je mojou srdcovkou projekt “Pomáhame srdcom”. Koordinujem a pripravujem projekty, fandím dobrovoľníctvu a verím, že dobré veci sa nerodia ľahko…. Ale aj my v Malíčku sme dôkazom toho, že kde je vôľa, tam je cesta.

Mgr. Iveta Jančoková

Hlavná koordinátorka OZ Malíček

Projektový management, marketing a komunikácia, fundraising

jancokova@nasmalicek.sk

+421

Som mamina dvoch synov, Tomáška a Kubka. Starší Tomáško sa narodil predčasne v 27tt. Napriek neľahkému začiatku je dnes zdravý a veselý chlapček. Bol aj hlavným dôvodom, prečo som sa rozhodla osloviť Malíček a pomôcť. Cítila som potrebu poďakovať sa za všetku tu lásku a starostlivosť, ktorú môj syn dostal a zaroveň pomôcť prekonať tie ťazké chvíle, ktoré sme s manželom sami prežívali.

Malíček mi zmenil život. Dobrovoľnícka práca počas materskej dovolenky či večeroch sa postupne zmenila na moje vysnívané povolanie. V Malíčku sa venujem všetkému čo je potrebné. Od prípravy a koordinácie projektov, fundraisingu, organizovania stretnutí, marketing a komunikácii vrámci združenia či smerom k členom a verejnosti.

Ing. Jarmila Sestrienková

Mám 2 detičky - 3 ročného Jurka, narodeného v 34tt a 4 mesačného Janka, ktorý si to po 9 mesačných dohováraniach naplánoval presne na termín. Ľubku Kaiserovú, zakladateľku Malíčka som stretla počas pobytu s Jurkom na oddelení patologických novorodencov na Antolskej. Keďže vtedy môj Jurko ešte veľa spal, ponúkla som svoju pomoc - zažila som totiž veľa vecí, v ktorých som videla priestor na zlepšenie a chcela som byť toho súčasťou.

Úloha v Malíčku: Orientujem sa hlavne na koordináciu stretnutí a zápiskov, aby sme nezabudli, na čom všetkom sme sa dohodli a kto na tom má kedy pracovať (hlavne, keď na stretku sú 4 dospelé osoby a 4 malé, sústavne rušiace osoby :o). Okrem toho som aj kontaktnou osobou pre EFCNI - Európsku nadáciu pre starostlivosť o novorodencov. Po večeroch pracujem aj na priprave žiadostí o granty.

Veľmi by som chcela, aby na každom odd. rizikového tehotenstva a potom aj na JISke a odd. patologických novorodencov bol mamičkám k dispozícii psychológ. Tiež dúfam, že sa nám podarí presadiť novinku - web kameru pri postieľkach a inkubátoroch, aby sa na detičky mohli rodičia pozerať aj vtedy, keď nemôžu byť práve s nimi. Verím, že sa nám to postupne podarí...

Ing. Dáša Maderová

Keď sa naša dcéra Karolína narodila v 31. týždni tehotenstva, bol to pre nás veľký šok. Vysporiadať sa s novými situáciami nebolo jednoduché. Našťastie som stretla milých a ochotných ľudí priamo v perniatologickom centre, vďaka ktorým boli prvé dni, týždne a mesiace, počas ktorých bola naša dcérka v nemocnici, jednoduchšie a znesiteľnejšie. Medzi nimi bola aj Ľubka Kaiserová a kamarátka Ivet a Jarka, s ktorými dnes dobrovoľníčime v malíčku.

Zo začiatku som vôbec netušila, ako budem nápomocná. Časom som si "privlastnila" oblasť projektov a písomné veci verejné (ako výročné správy, tlačové správy, články pre novinárov...) a tak trochu sa u mňa prejavila aj kreatívna spiaca stránka, ktorá prekvapila moju organizovanú a matematicky založenú osobu :)

Emaily, správy, chat, stretnutia - to je denno-denná realita dobrovoľníctva, ktorá ma veľa naučila a som za ňu vďačná. Našla som "prácu", ktorej výsledky môžeme vidieť takmer okamžite a zároveň aj nové oblasti, ktoré ma bavia a tešia.

Aktívni členovia združenia:

Petra Krivánkova, Eva Sadovská, Ivana Balažová, Mária Balážová, Gabika, Timea Ručková, Daniela Sameková, Denisa Hrbáňová, Sofia Dorociaková

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.