Malíček

Rodičia opäť so svojimi deťmi

Rodičia opäť so svojimi deťmi

Úrad verejného zdravotníctva dnes vydal odporúčanie, ktoré oficiálne povoľuje prítomnosť rodičov pri svojich deťoch na neonatologických oddeleniach. Sme veľmi hrdé na našich odborníkov v perinatologických centrách, ktorí sa podieľali na príprave podkladov pre hlavného hygienika a krízový štáb.


Opatrenia pri návšteve a sprievode pacientov v starostlivosti o novorodenca a v starostlivosti o dieťa narodené matke s ochorením COVID-19

Opatrenia pri návšteve novorodeneckých oddelení:

- minimalizovať návštevy na jednu až dve osoby, rodičov (osoby by nemali rotovať, opakovane by mala navštevovať novorodenca tá istá osoba),

- dodržiavať všeobecné opatrenia pre návštevy a sprievody (triedenie, hygiena rúk a použitie OOP) počas pandémie COVID-19 (viď kapitola 1).

Rodičia by mali mať aj počas pandémie COVID-19 možnosť podieľať sa na starostlivosti o svoje dieťa v rozsahu primeranom epidemiologickej situácii a s ohľadom na stavebné členenie oddelenia a možnosti dodržiavať vyžadujúcu úroveň hygienicko-epidemiologického režimu. Novorodenecké oddelenie posúdi tieto podmienky a podľa nich stanoví možnosť a podmienky prítomnosti rodičov počas celého dňa. Na rodičov by sa nemalo pozerať ako na návštevy, akékoľvek rodičovské obmedzenia by mali byť prijímané len v čase významného rizika šírenia vírusu SARS-CoV-2. Od rodičov sa vyžaduje prísne dodržiavanie stanovených podmienok.


Starostlivosť o novorodenca v prípade detí narodených matkám, ktoré nie sú podozrivé z ochorenia COVID-19 alebo nemajú ochorenie COVID-19 potvrdené

Starostlivosť o novorodenca v prípade detí narodených matkám, ktoré nie sú podozrivé z ochorenia COVID-19 alebo nemajú ochorenie COVID-19 potvrdené, sa poskytuje obvyklá odporúčaná starostlivosť o novorodencov a dodržiavajú sa opatrenia pre návštevy a sprievody ako u pacientov na bežných oddeleniach počas pandémie COVID-19.

U matky, u ktorej sa zistilo ochorenie plodu, ktoré bude vyžadovať bezprostredne po pôrode operačné alebo intervenčné riešenie alebo hospitalizáciu na oddelení patologických novorodencov, sa vyžaduje vyšetrenie na dôkaz vírusovej RNA vírusu SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom.


Starostlivosť o novorodenca v prípade detí narodených matkám, ktoré sú podozrivé z ochorenia COVID-19 alebo majú ochorenie COVID-19 potvrdené:

Zásady starostlivosti:

- dieťa sa považuje za úzky kontakt matky (aj keď je od narodenia oddelené od matky) a vyžaduje sa 14 dňová karanténa,

- dieťa sa počas 14 dní karantény môže umiestniť do samostatnej izolačnej izby spolu s matkou (obe v karanténe),

- v prípade úvodného podozrenia na COVID-19, ak je matka po testovaní následne negatívna na COVID-19, dieťa môže byť prepustené z karanténnych opatrení,

- dojčatá narodené matkám s COVID-19, ktoré nevyžadujú operačné alebo intervenčné riešenie alebo hospitalizáciu na oddelení patologických novorodencov, by mali zostať v izolácii so svojou matkou. V súčasnosti sa odporúča, aby sa deti dojčiacich matiek s COVID-19 rutinne testovali iba vtedy, ak sú choré,

- v prípade ak ide o predčasne narodeného novorodenca alebo dieťa vyžadujúce intenzívnu starostlivosť, matka sa počas pozitivity na COVID-19 oddeľuje od dieťaťa. Návšteva matky je povolená za dodržania protiepidemických opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19.


Opatrenia na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na dieťa:

- pred dotýkaním sa dieťaťa, prsníka alebo detskej fľašky je potrebné vykonať adekvátnu hygienu rúk mydlom a vodou prípadne alkoholovým dezinfekčným prostriedkom,

- počas kŕmenia sa vyhnúť kašľaniu alebo kýchaniu,

- počas kŕmenia používať tvárové rúško,

- ak sa používa odsávačka mlieka, riadiť sa pokynmi na dekontamináciu odsávačky po každom použití. Odsávačka mlieka by mala byť individualizovaná pre danú matku. Pre dojčatá, ktoré sú kŕmené fľaškou s obsahom dojčenského mlieka, sa odporúča prísne dodržiavať pokyny pre sterilizáciu.

K dispozícii sú obmedzené údaje, ktoré slúžia na usmernenie postnatálneho manažmentu dojčiat matiek, ktoré boli v treťom trimestri gravidity pozitívne na COVID-19. Literatúra z Číny odporučila oddelenú izoláciu infikovanej matky a jej dieťaťa po dobu 14 dní. Rutinné preventívne oddelenie matky od zdravého dieťaťa by sa však malo zvážiť vzhľadom na možné škodlivé účinky na starostlivosť o dieťa a kontakt s matkou. Vzhľadom na súčasné obmedzené dôkazy sa odporúča, aby sa ženy a zdravé deti, ktoré inak nevyžadujú novorodeneckú starostlivosť, izolovali spolu v bezprostrednom popôrodnom období. V súčasnosti sa považuje za možné, ale nepreukázané, že SARS-CoV-2 sa môže prenášať vertikálne. K dnešnému dňu sa vírusová RNA SARS-CoV-2 nezistila v plodovej vode, vaginálnych sekrétoch alebo materskom mlieku. Novorodenec sa môže nakaziť po narodení buď matkou, iným členom rodiny, alebo v nemocnici. Ochorenie COVID-19 sa vo všeobecnosti javí ako pomerne málo časté ochorenie u malých dojčiat a môže byť asymptomatické. Infikované deti však budú potenciálne infekčné a existujú obavy, že choroba by mohla byť závažnejšia u predčasne narodených alebo inak imunokompromitovaných detí. U starších detí a dospelých je riziko prenosu infekcie výrazne zvýšené postupmi produkujúcimi aerosól (AGP); to má osobitný význam aj v novorodeneckom prostredí, kde sa bežne používajú terapie CPAP a oxygenoterapia. Vzhľadom na kombináciu pravdepodobnej nízkej alebo nezistiteľnej vírusovej záťaže (aj keď je dieťa infikované) a malých objemov sa resuscitácia novorodenca, aj keď je AGP, nepovažuje za vysoko rizikovú. Odporúča sa diskusia o rizikách a výhodách s neonatológmi a rodinami s cieľom individualizovať starostlivosť o malé deti, ktoré môžu byť citlivejšie.

Problematika dojčenia dieťaťa. Hlavným rizikom dojčenia je úzky kontakt medzi dieťaťom a matkou a možnosťou prenosu infekcie kvapôčkami. Na základe súčasných dôkazov sa však dojčenie odporúča, pretože prínosy dojčenia prevažujú nad akýmkoľvek potenciálnym rizikom prenosu vírusu. Tieto usmernenia sa môže meniť s dostupnosťou nových dôkazov. Uskutočnenie nazálnych výterov u asymptomatických novorodencov môže viesť k falošne negatívnym výsledkom, a preto sa neodporúča plošný skríning dojčiat prijatých na novorodenecké oddelenia. V závislosti od lokálnej prevalencie SARS-CoV-2 sa môže zvážiť testovanie detí, ktoré boli opätovne prijaté na novorodenecké/detské oddelenie z domu. Testovanie je nevyhnutné, ak je známe, že matka je pozitívna na SARS-CoV-2. U asymptomatických dojčiat, ktoré sú pozitívne na SARS-CoV-2, je nízka pravdepodobnosť prenosu vírusu za predpokladu, že budú všetci dodržiavať základné hygienické opatrenia.

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.