O malíčku

O malíčku

Sme občianske združenie, ktoré vzniklo v apríli 2011 z iniciatívy rodičov na podporu predčasne narodených detí a ich rodín.

Sme mostom medzi rodinami a odbornou verejnosťou, aby sme prispeli k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti a ich rodiny. Participujeme na rôznych projektoch, snažíme sa o zviditeľnenie problematiky predčasných pôrodov, starostlivosti o “predčasniatka” a o komplexnú starostlivosť o rodiny.

Spolupracujeme s Neonatologickou sekciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti (SPS) a Sekciou sestier pracujúcich v neonatológii pri Slovenskej lekárskej spoločnosti. Sme jedným zo 65 aktívnych členov medzinárodnej organizácie EFCNI.


Naša vízia

Každý rodič si najväčšmi želá, aby jeho dieťa bolo zdravé. Taktiež chce mať možnosť byť svojmu dieťaťu nablízku a v neposlednej rade je pre neho dôležitá aj pomoc a podpora okolia. Rovnako aj my v malíčku chceme, aby deti odchádzali z nemocnice domov čo najzdravšie. Taktiež je našou prioritou, aby predčasne narodené dieťa a jeho rodina mala v zdravotníckom zariadení vytvorený priestor pre spoznávanie sa a aby bola prítomnosť blízkych vnímaná ako najlepšia starostlivosť o dieťa. Okrem toho je aj dôležité, aby verejnosť mala dostatok informácií o problematike predčasných pôrodov a ich možných následkov.

Spolupráca s neonatologickými pracoviskami


Naše aktivity a projekty realizujeme v spolupráci s neonatologickými oddeleniami a perinatologickými pracoviskami po celom Slovensku. Medzi našich dlhoročných partnerov patria nemocnice v Banskej Bystrici, Bratislave, Humennom, Košiciach, Martine, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Rimavskej Sobote, Trenčíne, Trnave a Žiline.

Výročné správy


Všetky projekty nášho OZ malíček, naše aktivity a aj plány do budúcnosti sú zosumarizované po jednotlivých obdobiach vo výročných správach. Nahliadnuť do nich môžete tu:

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.