Malíček

O malíčku

O malíčku

Sme občianske združenie, ktoré vzniklo v apríli 2011 z iniciatívy rodičov na podporu predčasne narodených detí a ich rodín.

Sme mostom medzi rodinami a odbornou verejnosťou, aby sme prispeli k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti a ich rodiny. Participujeme na rôznych projektoch, snažíme sa o zviditeľnenie problematiky predčasných pôrodov, starostlivosti o “predčasniatka” a o komplexnú starostlivosť o rodiny.

Spolupracujeme s Neonatologickou sekciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti (SPS) a Sekciou sestier pracujúcich v neonatológii pri Slovenskej lekárskej spoločnosti. Sme jedným zo 65 aktívnych členov medzinárodnej organizácie EFCNI.

Naša vízia


Všetky aktivity nášho OZ malíček sa odvíjajú od základných potrieb a želaní rodičov predčasne narodených detí. Každý rodič si v prvom rade praje, aby jeho dieťa bolo zdravé. Taktiež chce mať možnosť byť svojmu dieťaťu nablízku a v neposlednej rade je pre neho dôležitá aj pomoc a podpora okolia.

Preto v malíčku chceme, aby deti odchádzali z nemocnice domov čo najzdravšie. Taktiež je našou prioritou, aby predčasne narodené dieťa a jeho rodina mala v zdravotníckom zariadení vytvorený priestor pre spoznávanie sa a aby bola prítomnosť blízkych vnímaná ako najlepšia starostlivosť o dieťa. Okrem toho je aj dôležité, aby verejnosť mala dostatok informácií o problematike predčasných pôrodov a ich možných následkov - musíme si rozumieť, aby sme si mohli navzájom pomáhať a podporovať sa.

Spolupráca s neonatologickými pracoviskami


Naše aktivity a projekty realizujeme v spolupráci s neonatologickými oddeleniami po celom Slovensku.

Všetky naše projekty, naše aktivity a aj plány do budúcnosti sumarizujú výročné správy. Nahliadnuť do nich môžete tu:

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.