Purpurové srdce 2017

Purpurové srdce 2017

Ocenenie “ Purpurové srdce ” je tým najúprimnejším vyjadrením obdivu a vďaky za nezištnú, obetavú a častokrát nedocenenú pomoc rodinám.

Cena Purpurové srdce je celosvetovo vnímaný symbol a ocenenie za „zranenie“ v boji. Pôvodne sa udeľovalo vojakom, v poslednom období myšlienku prevzali rodičia nedonosených detí na celom svete.

Purpurové srdcia nedonosených detí sa ručne vyrábajú z českého skla a striebra, z ktorého sa razia mince. Sú silné ako všetky nedonosené deti, nie však také silné, aby vydržali tvrdý úder. Purpurová farba je kráľovská, farba kráľov a kráľovien a všetkých nedonosených detí. Strieborná slza je poctou tým predčasne narodeným, ktoré sme stratili.

Od roku 2012 malíček v spolupráci s partnermi organizuje slávnostný benefičný koncert , počas ktorého odovdzáva cenu Purpurové srdce osobnostiam, ktoré významne prispeli k zlepšeniu podmienok v starostlivosti, osvety atď. o predčasných pôrodoch a následnej starostlivosti o predčasne narodené deti. Ocenenia sú v nasledovných katergóriách:

 1. Osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti - kandidáta navrhuje Neonatologická sekcia slovenskej pediatrickej spoločnosti

 2. Osobnosť verejného života - kandidáta navrhujú OZ malíček s Neonatologickou sekciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti,  

 3. Osobnosť občianskeho združenia malíček - kandidáta navrhuje malíček

V roku 2017 ocenenia získali:

 1. Ocenenie pre osobnosť neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti:: MUDr. Klaudia Demová

  Neuveriteľné, že mladá doktorka je nielen prednostom Neonatologickej kliniky, ale aj vedeckým tajomníkom NS SPS, krajským neonatológom, konzultantom Ministerstva zdravotníctva a UZDS, vedie celoštátnu výskumnú úlohu „Národný register perinatálnej asfyxie, HIE a celotelovej riadenej hypotermie pri HIE, atď...

  Afinita k novým diagnostickým, preventívnym a terapeutickým metódam a k novým technológiám v službe celej slovenskej neonatológie charakterizujú jej každodennú prácu.

  Vo vedeckej a publikačnej činnosti svoju pozornosť sústredila hlavne na metabolické a infekčné poruchy, na hypoxicko-ischemickú encefalopátiu a chorobnosť a úmrtnosť veľmi nezrelých novorodencov. Má početné vyzvané prednášky aj na zahraničných konferenciach.

  Pozitívny vzťah k športu a ku kultúre pri obrovskej láske k neonatológii dokresľujú osobnosť menovanej.

  Asi nie je to náhoda, že je oblúbená, veď je nezvyčajne dôkladná, trpezlivá, obetavá, tímovo pracujúca, empatická ku svojim spolupracovníkom, pacientom a rodičom, medicínsky fundovaná workoholička, ktorá z „Hora“ dostala nezvyčajne veľa a patri do skupiny ľudí, ktorí s úrokmi chcú vrátiť tieto „Dary“.

  Spomedzi svojich členov ju na ocenenie Purpurové srdce tajným hlasovaním zvolili členovia Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, ktorí si ju nesmierne vážia za jej prínos v oblasti neonatológie.

 2. Ocenenie pre osobnosť verejného života: SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien

  Nadácia SOCIA iniciovala založenie šiestich centier včasnej intervencie (v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Trenčíne, Prešove a Žiline). Ich primárnym cieľom je poskytovať odborné služby a pomocrodinám s deťmi (0-7 rokov), ktorých vývin je z rôznych dôvodov ohrozený či oneskorený. Filozofiacentiervychádza z predpokladu, že práve rodina je tým najvhodnejším miestom pre rast a výchovudetí. Skúsený tím odborníkov pomáha nielen podporovať vývin dieťaťa a jeho rodinu, ale snaží sa aj o ichlepšie začlenenie do spoločnosti. Bezplatne ponúka sprevádzanie a poradenské služby sociálneho pracovníka, fyzioterapeuta, špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa či logopéda. Centrá začali v spolupráci s OZ malíček a neonatologickými oddeleniami poskytovať psychologickú a podpornú pomoc rodičom predčasne narodených detí aj priamo v nemocniciach.

 3. Osobnosť občianskeho združenia malíček (navrhuje malíček):

  1. Mgr. Marta Gromošová

   Matka 6 detí, riaditeľka Centra voľného času sv. Jána Pavla II. v Prešove, veľká nadšenkyňa pletenia a háčkovania, človek s velikánskym srdcom pre všetko dobré. Martu môžete vidieť s háčikom, ihlicami či sedí v autobuse, alebo u lekára. Nádherné veci tvorí nielen pre seba a svoju rodinu, ale svojou šikovnosťou potešuje rodiny predčasne narodených a rizikových detí. Už tretí rok sa v Centre voľného času sv. Jána Pavla II. v Prešove pod jej vedením stretávajú ženy na tvorivých stretnutiach, ktorých výsledkom sú nádherné veci pre naše predčasniatka. Nespočetné množstvo malilinkých čiapočiek, ponožiek, diek, chobotničiek a milých darčekov prostredníctvom malíčka a projektu Mamy mamám rozdávajú nielen v nemocniciach na východe Slovenska, ale aj kde je to potrebné. V tomto roku realizuje Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.Grantový projekt Dôvera pod názvom Háčkujeme cestičku do života, ktorý ma veľký úspech.  Vďaka nemu tak pomáhajú najmenším deťom,rodinám ale i zdravotníckemu personálu. Do kreatívnych aktivít zapájajú verejnosť prostredníctvom prezentácie háčkovaných vecí na školách, na Dobrom festivale, na Komunitnom trhu v Prešove a iných, z ktorých výťažok putuje na pomoc týmto deťom. Vďaka pani Marte v Prešove, ale aj na celom Slovensku vedia, že pomáhať sa oplatí a tým najmenším najviac. Svojím nadšením, šikovnosťou, jedinečným pohľadom na život a humorom vedúcim k písaniu skvelých článkov je Marta vzácnym človekom. K jej dobrému srdcu pribudne dnes od nás aj to „purpurové“.

  2. Mudr.Soňa Molnárová

   Doktorka Molnárová je neonatologičkou na Novorodeneckej klinike Mikuláša Rusnáka v nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Za jej dlhoročnú prax na jednotke intenzívnej starostlivosti jej rukami a srdcom prešlo tisíce blšiek – drobučkých človiečikov.Ocenenie Purpurové srdce udeľuje o. z. malíček pani doktorke Molnárovej na návrh rady a členov združenia za jej výrazné prispievanie k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti. Jej profesionálny úsudok a zároveň materská náruč zachránila počas jej dlhoročného pôsobenia v Nemocnici na Bezručovej a v Univerzitnej nemocnici Bratislava nespočetné množstvo predčasne narodených detí, často krát s veľmi slabými vyhliadkami do budúcnosti. Túto mimoriadnu cenu venujú pani doktorke rodičia predčasne narodených detí, ktorí na ňu s vďakou spomínajú.

  3. Mgr. Iveta Jančoková

   Je mamou dvoch synov. Prvorodený synček, ktorý sa prišiel na svet o 12 týždňov skôr, bol dôvodom, prečo sa mama časom zapojila do aktivít združenia. Je to dobrovoľnícka práca na plný úväzok po večeroch popri úlohe mamy a manželky, na materskej dovolenke.

   Jej veľké srdce plné pochopenia a lásky oceňujú najmä mamičky dlhodobo hospitalizované v nemocniciach so svojimi predčasne narodenými deťmi, pre ktoré je veľkou emocionálnou podporou. Svojim prístupom a aktivitami sa tiež snaží zvýšiť povedomie verejnosti o predčasných pôrodoch a problémoch, ktoré sa s nimi spájajú. Často sa nadchne pre nové výzvy a nápady, do ktorých sa niekedy až bezhlavo púšťa.

   Ivka je energickou ženou s pozitívnym náhľadom na svet okolo seba. Veľká ochota pomáhať robia z Ivety Jančokovej človeka na pravom mieste.

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.